บริษัทธวัชชัยหินอ่อน จำกัด

การก่อตั้ง

โรงงานและสำนักงาน ตั้งขึ้นในปี 2523 ที่จังหวัดปทุมธานี โดย คุณประสาท กุลพฤกษ์ ด้วยความเชี่ยวชาญและชื่นชอบในงานหินขัด สินค้าที่หลากหลายได้ถูกคิดค้นขึ้น ณ โรงงานแห่งนี้ ทั้งกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์การนำไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยม ผนังห้องน้ำและบันไดหินขัดสำเร็จรูปที่ถูกเลือกไปใช้อย่างกว้างขวาง รวมถึงได้มีการนำเข้าหินอ่อนและหินแกรนิตจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ประวัติ

จากประสบการณ์ในงานหินขัดและหินอ่อนธรรมชาติที่ถูกส่งต่อมาถึง 3 รุ่นของบริษัท ธวัชชัยหินอ่อน จำกัด บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการผลิตแผ่นผนังห้องน้ำหินขัดสำเร็จรูปสำหรับใช้ในห้องน้ำของหน่วยงานราชการเป็นหลัก เนื่องจากสินค้ามีความคงทนและสวยงามเหมาะสำหรับอาคารที่มีคนใช้สอยจำนวนมาก ต่อมาสถาปนิคได้เห็นความสวยงามและคงทนถาวร สินค้าจึงถูกนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้นในอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงเรียน รวมถึงห้องน้ำสาธารณะต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ