สินค้าของเรา

สินค้าและบริการของบริษัทได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ทั้งความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และคำนึงถึงการต่อยอดการนำไปใช้ของผู้รับเหมาและสถาปนิค

ทั้งความเชี่ยวชาญจากอดีตและความก้าวหน้าในปัจจุบัน บริษัทธวัชชัยหินอ่อนจำกัด มีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะส่งมอบสินค้ารวมถึงบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าต่อไป

กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป

ผนังกั้นห้องน้ำหินขัดสำเร็จรูป

บันไดหินขัดสำเร็จรูป

ผนังกั้นห้องน้ำรุ่นทูโทน

หินอ่อน

หินแกรนิต

ติดต่อเรา

บริษัท ธวัชชัยหินอ่อน จำกัด

เลขที่14 หมู่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

Tel: 02-533-2169-70 , 02-532170

FAX: 02-533-2718

Email: thavatchaimarble99@gmail.com