ทั้งหินอ่อนและหินแกรนิตต่างก็เป็นวัสดุที่มีความสวยงามหรูหราด้วยกันทั้งคู่ แต่ความจริงแล้วหินทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในเรื่องแหล่งกำเนิด คุณสมบัติ ความคงทนและการดูแลรักษา วันนี้ทางเว็บไซต์จะมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของหินสองชนิดนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

  1. แหล่งกำเนิดของหิน : หินอ่อนคือหินแปรชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกผลึกของหินปูน ผ่านการแปรสภาพทางธรณีวิทยา ความดัน และอุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิดเป็นหินอ่อนขึ้น ส่วนหินแกรนิตคือหินอัคนีซึ่งเกิดจากการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมา จากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันนำไปสู่ความแตกต่างทางคุณสมบัติที่จะพูดถึงในหัวข้อถัดไป
  2. ลักษณะภายนอกของหิน : หินอ่อนจะมีความเนียนละเอียดของเนื้อหินมาก จึงให้ความรู้สึกที่หรูหราและอ่อนโยน สีส่วนใหญ่จะเป็นสีอ่อนถึงเข้มปานกลาง ส่วนหินแกรนิตจะมีความหยาบของเนื้อหินมากกว่าจึงให้ความรู้สึกที่แข็งแรงหนักแน่น อีกทั้งยังมีลวดลายที่หลากหลาย สีส่วนใหญ่จะเป็นโทนเข้มปานกลางไปจนถึงสีดำสนิท
  3. ความคงทนของหิน : หินแกรนิตนับว่าเป็นหินที่มีความคงทนมากที่สุด ด้วยเนื้อหินที่แข็งแรงจึงทนต่อการขีดข่วนได้ดี ตรงกันข้ามกับหินอ่อนซึ่งหากโดนของมีคมกรีดจะเป็นรอยได้ง่ายมาก แต่ด้วยความที่เนื้อหินมีความอ่อนกว่า หินอ่อนจึงถูกนิยมนำมาทำเป็นรูปปั้นและสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก
  4. ความทนทานต่อคราบสกปรก : โดยปกติหน้าหินทั้งสองชนิดจะถูกเคลือบก่อนนำไปใช้ เพื่อป้องกันคาบต่างๆรวมถึงเพิ่มความเงางามของหน้าหิน โดยหินอ่อนซึ่งมีเนื้อเนียนละเอียด อนุภาคของเม็ดหินจะเรียงตัวกันหนาแน่นมาก ทำให้สารเคลือบไม่ค่อยติดหน้าหินเนื่องจากสารเคลือบแทรกตัวลงไปได้ยากมาก หินอ่อนจึงเป็นหินที่ต้องมีการเคลือบหน้าหินเป็นระยะเพื่อให้มีความคงทนอยู่เสมอ ส่วนหินแกรนิตซึ่งมีช่องว่างระหว่างเม็ดหินค่อนข้างมาก ทำให้สารเคลือบแทรกซึมลงไปและยึดเกาะได้ดี การเคลือบส่วนใหญ่จะทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียวก็สามารถอยู่ได้นาน จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าหินแกรนิตมีความคงทนต่อคราบสกปรกมากกว่า
  5. การดูแลรักษา : หินอ่อนเป็นรอยง่ายเมื่อโดนสารที่เป็นกรดหรือด่าง จึงควรหลีกเลี่ยงที่จะนำมาใช้เป็นโต๊ะหรือเคาท์เตอร์ในห้องครัวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะโดนสารดังกล่าวค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเป็นรอยง่ายจากการขูดขีด โดยหากวัดจากมาตราความแข็งแร่ของโมส (Mohs scale of mineral hardness) ซึ่งเป็นการเรียงลำดับตั้งแต่แร่ที่ทนทานต่อการขูดขีดน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด 10 ระดับ หินอ่อนอยู่ที่ระดับ 4 ในขณะที่หินแกรนิตอยู่ที่ระดับ 7 จะเห็นได้ว่าหินแกรนิตทนทานต่อการขูดขีดมากกว่าหินอ่อนเกือบเท่าตัว อีกทั้งหินแกรนิตยังมีคุณสมบัติดูดซึมสารเคลือบได้ดีทำให้สารเคลือบนั้นอยู่ได้นาน ไม่ต้องคอยเคลือบซ้ำบ่อยๆ และหากพูดถึงความแข็งแรง หินอ่อนส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีตาข่ายขึงไว้ด้านหลังของแผ่นหินเพื่อยึดและประคองหินไว้ในขณะที่หินแกรนิตไม่จำเป็นต้องมี

Source : www.flodeal.com

Photo : unsplash, negativespace