สีชมพูแดง
  ขนาด 30 x 30 x 1.5 ซม. ขนาด 30 x 60 x 1.5-1.8 ซม.  
  ขนาด 30 x 60 x 1.8 ซม. ขนาด 40 x 60 x 1.8 ซม.  
  ขนาด 40 x 80 x 1.8 ซม. ขนาดสั่งตัด
 
สีชมพูแดง