ลูกนอน 30-50x100-200 ซม. ความหนา 1.5 ซม.  
      ลูกตั้ง 15-20x100-200 ซม. ความหนา 2.5 ซม.  
* สีมาตราฐานหรือตามสั่ง
ดูรายละเอียด